Ik denk graag mee en deel mijn ervaringen met het werken aan vraagstukken met plezier. Of het nu gaat om het begeleiden van individuele mensen of groepen, ik ben graag een co-creërende partner.

switch-off-knop
Zullen we afspreken?

Een ontmoeting waarin we kunnen

Verkennen hoe je bevlogen medewerkers

Het beste van zichzelf laat ontdekken

zodat ze vanuit zichzelf gedreven van grotere betekenis

kunnen zijn voor de klant, collega’s en de organisatie

en mensen een struikelblok kunnen veranderen in een spingplank

Het beste van jezelf geven, makkelijker dan je denkt en haalbaar in elke organisatie.

Vraagstukken op het gebied van

  • talentontwikkeling
  • appreciative inquiry
  • (intern) ondernemerschap
  • persoonlijke groei
  • effectiviteit
  • team versterking
  • gedeeld leiderschap

Diensten

  • procesbegeleiding bij verandervraagstukken
  • persoonlijke- en teamontwikkeling
  • workshops, leerimpulsen ter inspiratie

Interesse?

Plan een gratis adviesgesprek, waarin we een eerste stap kunnen zetten om mogelijkheden binnen jouw organisatie te verkennen.
Neem contact op voor meer info. Bel of gebruik het formulier.

Vanuit vakmanschap kun je verschil maken

SOT_infographic-vakmanschap

Als professional maak je tijdens je loopbaan een ontwikkeling door. Kunnen werken vanuit vakmanschap geeft mensen de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen, voor velen een belangrijke waarde.

De ontwikkeling van vakmanschap kent meerdere lagen (Dilts, 1997). Hij noemt dit de logische niveaus. Duurzame ontwikkeling van mensen of groepen mensen vindt plaats door op alle niveaus stappen te zetten. Op het eerste niveau de omgeving, willen professionals een vakkundige bijdrage leveren de klanten/cliënten tevreden stelt.

Op het tweede niveau het gedrag zijn handelingspatronen en routines zichtbaar die een uiting zijn van de bekwaamheid van de professional. Op het niveau van de vaardigheden /de bekwaamheden gaat het om de kennis en kunde die de basis vormen van het vakmanschap. De overtuigingen zijn de onderliggende waarden en mentale modellen die ten grondslag liggen van het vak. Het niveau van de identiteit vertegenwoordigt de eigenheid en eigenwaarde van de professional. De zingeving bevat de zingeving die professionals met elkaar delen.

Om echt verschil te kunnen maken is het raadzaam je te richten op de context van de organisatie: de bedoeling van de organisatie, gericht op de meerwaarde voor de klant. Daar zit het vlammetje van de professional. Hier komt hij /zij iedere dag voor in beweging. Vraag het ze maar. Waar doe je het voor? Door aan te sluiten bij die drijfveer raak je een van de kiemen die de basis vormt om vakmanschap in beweging te brengen en te houden.