switch-off-knop
Hoe switch je van een struikelblok naar een springplank?
Ik geniet ervan als ik professionals zie groeien in hun vak doordat ze zelf experimenteren en met collega’s andere mogelijkheden ontdekken dan die ze al kennen. Ik herken de worsteling die dit soms kost, om stappen te durven zetten. Juist het – ondanks dat – toch verkennen wat ook kan zijn, is mooi om mee te maken. Mensen verrassen zichzelf en durven, kunnen en doen meer dan ze zelf voor mogelijk houden, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en de kans op succes vergroot wordt. Door te doen en te reflecteren ontdekken zij manieren die goed werken voor hun werk en hun klanten. Het maakt hun werk meer betekenisvol, rijker en beter en daar vaart de klant wel bij.

Het is mijn overtuiging dat het in je eentje slecht groeien is. Groei ontstaat pas in verbinding met de ander. Investeer daarom in 3D . – dream, dare en do, gericht op verbetering en innovatie. Ik werk dan ook altijd met de mensen zelf aan een vraagstuk, niet voor de ander.

Belangrijke uitgangspunten van werken zijn voor mij appreciative inquiry; de waarderende benadering. Groei ontstaat door aandacht te geven aan dát wat er al is. Zo wordt latent talent ontdekt en kan ontkiemen. Steeds zie ik weer de kracht die mensen in zich hebben, wanneer ze hun focus verleggen naar wat er echt toe doet.

Mijn nieuwsgierigheid maakt dat ik veel ontwikkelingen op mijn vakgebied en daarbuiten interessant vind. Inspiratie haal ik uit gesprekken met mensen, schoonheid en onverwachte combinaties. Ik maak graag gebruik van verschillende bronnen zoals beeldmateriaal, literatuur, artikelen, digitale bronnen. Kortom, ik ben een verzamelaar met een brede belangstelling die door veel geïnspireerd wordt en dat gebruik in mijn ontwerpen en manier van faciliteren.

Switch-on today

Iedere dag opnieuw

kun je dromen van wat je wil

Iedere dag opnieuw

Kun je je vragen stellen

iedere dag opnieuw

Kun je besluiten: ‘ik ga het anders doen’

Iedere dag opnieuw

kun je ontdekken wat je geleerd hebt

iedere dag opnieuw

kun je een switch maken

iedere dag opnieuw

en vandaag?

Vandaag is zo’n dag.

Ik lever graag een bijdrage door:

Samen met professionals vraagstukken te onderzoeken waarbij de vertrouwde aanpak niet meer voldoet. Het stellen van vragen helpt hierbij.

Te werken vanuit de waarderende benadering met oog voor datgene wat al goed werkt.

Het ontkiemen van latent talent van professionals.

Het ontwerpen van een krachtige leeromgeving waarin professionals uitgenodigd worden te experimenteren met nieuw gedrag en leren.

De Inzet van creatieve en prikkelende werkvormen.

Te stimuleren dat professionals met elkaar hun kennis en ervaringen delen en slim samenwerken.

IMG_0139

Lianne Luijks

Nieuwsgierig geworden?

Dan kun je ook nog terecht op mijn Linkedin profiel, met meer over mijn werkervaring, CV en andere activiteiten.

Twitter: tweets over mijn ideeën, ontdekkingen en inspiratie.

Facebook: bedrijfspagina van Switch-on.today met activiteiten e.d.

Specialismen

Informeel leren, intern ondernemerschap, experimenteren, anders denken en anders doen. Waarderende benadering, delen van kennis, talent, samen creëren van leerervaringen. Samenwerking Professionele identiteit en informele zorg