Haal het beste uit jezelf:

Switch-on-300

Het beste voor je organisatie:

Switch-on-b-300

Van een struikelblok naar een springplank.

switch-off-knop

Switch-on?

In sectoren waar mensen met mensen werken zoals in Zorg, Onderwijs en Welzijn zie ik vaak professionals werken vanuit bevlogenheid. Mensen werken hard en willen hun werk goed doen. Ze willen van betekenis zijn voor het welzijn van de ander: de klant, cliënt, leerling, of collega. Het gaat daarbij om het evenwicht tussen welzijn & wel doen en laten.

Dat valt niet altijd mee. Professionals zien hun vakmanschap in het gedrang komen door toegenomen bureaucratie vervat in regels en protocollen. Door veranderingen in financiering en wetgeving moet meer gedaan worden met minder.

Van de professional vraagt het kracht en doorzettingsvermogen om je blijvend te verbinden met het werk waar je voor staat. Je kunt meer van betekenis zijn wanneer je in staat bent vakmanschap en je persoonlijke kwaliteiten die in jou als persoon verankerd zijn te combineren.

Ook managers staan voor niet geringe opgaven. Hoe zorg je dat je kunt voldoen aan de stevige eisen en geef je inhoud aan je rol als leidinggevende waarbij je medewerkers coacht, uitdaagt het beste van zichzelf te geven? Hoe doe je dat in een hectische omgeving waar veranderingen een constante zijn en waar de vertrouwde aanpakken niet langer voldoen? Hoe kun je medewerkers verleiden het beste van zichzelf te geven? Hoe kun je latent talent (h)erkennen en laten groeien?

Switch-on.today helpt medewerkers en managers in organisaties in Zorg, Onderwijs en Welzijn bij vraagstukken waarvoor de vertrouwde werkwijzen niet meer werken. Ik doe dat door het vraagstuk samen te onderzoeken en te ontdekken wat nodig is. Ik doe dat door aandacht te geven aan werken vanuit talent met waardering voor wat er is, met handvatten die wél werken, zodat mensen een struikelblok kunnen veranderen in een springplank.

Wat anderen over mij zeggen:

Lianne kenmerkt zich als iemand die geïnteresseerd is in de vraag achter de vraag. Ze is nieuwsgierig naar het proces en zoekt graag mee naar richting en focus. Lianne is goed in staat om op creatieve en verrassende wijze beweging te brengen in groepen en bij mensen. Ze is op haar best als er ruimte is voor onderzoek, chaos en out of the box denken. Bovendien is Lianne ambitieus om vanuit het proces resultaten te behalen, waarmee ze echt het verschil kan maken.

Wilmy de Rooij
Manager Expertisecentrum HRM, Ipse de Bruggen
Wilmy de Rooij

Mijn meest recente blogberichten

Referenties

Like en volg Switch-on.today op Facebook: